(+5999) 767 9998
(+5999) 529 5325

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Irie Tours B.V.

  1. Algemeen

Op het moment van boeken moet u ermee instemmen de algemene voorwaarden van Irie Tours B.V. te respecteren en na te leven en moet u alle deelnemers van uw gezelschap op de hoogte stellen van deze algemene voorwaarden.

  1. Aansprakelijkheid

1.       Irie Tours B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige (in)directe schade en/of verlies veroorzaakt door de werkzaamheden of anderszins door falen.

2.       Irie Tours B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die derden tijdens de activiteit lijden.

  1. Veiligheid
  2. Deelnemer verklaart kennis te hebben van deelname aan de activiteiten en dat de activiteiten risico's met zich meebrengen waaronder letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaakt door weersomstandigheden.

2.       Door deze risico's te erkennen, aanvaardt de deelnemer deze risico's uitdrukkelijk tijdens het gebruik van en deelname aan diensten en activiteiten die door Irie Tours B.V. worden aangeboden en stemt hij ermee in dat deze risico's voor eigen rekening zijn.

3.       Bij deelname aan activiteiten op de schepen wordt de deelnemer erop gewezen dat er voor elke passagier een reddingsvest aanwezig is dat gedurende de gehele duur van de activiteit gedragen kan worden.

4.       Deelnemer informeert Irie Tours B.V. voorafgaand aan de activiteit over eventuele voedselallergieën/-intoleranties en andere aandoeningen die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Deelnemer stemt ermee in dat het nuttigen van al het door Irie Tours B.V. aangeboden eten en drinken geheel voor eigen risico is.

5.       Deelnemers mogen niet:

§  Alle apparatuur, touwen of enig deel van de schepen aanraken zonder toestemming van medewerkers van Irie Tours B.V.

§  Van boord springen zonder toestemming van een medewerker van Irie Tours B.V.

§ Gevaarlijk gedrag vertonen of hindernissen veroorzaken voor mededeelnemers, medewerkers van Irie Tours B.V. en/of andere schepen.

§  Drugs, gevaarlijke stoffen en/of wapens meenemen of gebruiken op de activiteit.

§  Overmatig alcoholgebruik.

  1. Vereisten

1.       De deelnemer zal te allen tijde, in het bijzonder in geval van nood, de aanwijzingen en/of instructies van het personeel van Irie Tours B.V. zo goed mogelijk opvolgen.

2.       Irie Tours B.V. is te allen tijde gerechtigd in strijd met de onder Veiligheid uiteengezette regels deelnemers de toegang tot de activiteit te ontzeggen of de activiteit te hervatten, in welk geval de deelnemer in geen geval recht heeft op (terug)betaling of compensatie.

3.       Alle deelnemers moeten fysiek fit zijn en kunnen zwemmen om een boeking te maken of Irie Tours B.V. informeren als dit niet het geval is.

4.       Elke deelnemer die niet op de geplande tijd van de activiteit is gearriveerd, wordt beschouwd als een NO SHOW.

  1. Annulering

1.       Alle annuleringen moeten worden verzonden naar en bevestigd door de verkoopafdeling van Irie Tours B.V. per e-mail naar: sales@irietours.com

Als Irie Tours B.V niet het vereiste minimum aantal passagiers voor een tour bereikt, krijgt u een andere datum of een volledige terugbetaling aangeboden.

2.       Annuleringen van onze reguliere activiteiten met een opzegtermijn van meer dan 24 uur worden 100% terugbetaald.

3.       Annuleringen met een opzegtermijn van minder dan 24 uur worden niet terugbetaald.

4.       Privécharters of huren worden terugbetaald met een opzegtermijn van 14 dagen.

5.       Private charters of huren worden 50% terugbetaald met een opzegtermijn van 7 dagen.

6.       Private charters of huren worden niet terugbetaald met een opzegtermijn van minder dan 7 dagen.

7.       No show = Geen restitutie

8.       Irie Tours B.V. behoudt zich het recht voor om uw reservering te annuleren wegens schending van ons beleid.

  1. Weerbeleid

Irie Tours B.V. zal niet vertrekken bij onveilige weersomstandigheden. De kapitein beoordeelt het weer en als hij of zij vaststelt dat de omstandigheden onveilig zijn om de activiteit te starten of voort te zetten, kan de activiteit worden stopgezet, uitgesteld of geannuleerd. Irie Tours B.V. zal er alles aan doen om uw activiteit tijdens uw verblijf te verzetten. Als u niet in staat bent om een nieuwe afspraak te maken, heeft u de mogelijkheid om een gedeeltelijke of volledige terugbetaling te ontvangen.

  1. Klantenservice

Irie Tours B.V. is voortdurend bezig met het upgraden van haar schepen om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn. Dat gezegd hebbende, onze prijzen kunnen van tijd tot tijd veranderen op basis van deze verbeteringen. We begrijpen dat dit ertoe kan leiden dat onze brochure oude prijzen heeft. In een poging om klanten relevante actuele prijzen te bieden, dient u de website of verkoopafdeling te raadplegen voor actuele prijzen en apparatuurinformatie.

  1. Anders

Afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd voordat deze in de plaats treden van artikelen in deze voorwaarden.

Op deze voorwaarden, de overeenkomst met de deelnemer, alle (overige) diensten van Irie Tours B.V. en alle geschillen die tussen de deelnemer en Irie Tours B.V. ontstaan, is het recht van Curaçao van toepassing. In alle gevallen is de Rechtbank van Curaçao bij uitsluiting bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram